Pravice potnikov
Pravice potnikov v avtobusnem prometu
2.4.2024

Na območju Evropske unije so pravice in obveznosti potnikov v javnem potniškem prometu poenotene. To povečuje kakovost storitev javnega potniškega prometa. Gre za enotno ureditev pravic potnikov, s posebnim poudarkom na pravicah invalidnih oseb in oseb z zmanjšano mobilnostjo. Področje uporabe, se v celoti uporablja za potnike na linijskih prevozih, kadar je kraj vstopa ali kraj izstopa potnika na ozemlju države članice Evropske unije in predvidena dolžina prevoza vsaj 250 kilometrov.

  • Področje pravic in obveznosti potnikov v javnem potniškem prometu so usklajene z evropsko zakonodajo in pokrivajo:
  • nediskriminacijo med potniki v zvezi s pogoji prevoza, ki jih zagotavljajo prevozniki,
  • zagotavljanje ustreznih informacij v primeru zamude ali odpovedi avtobusa,
  • povračilo cene vozovnic ali odpovedi potovanja v primeru zamude avtobusa,
  • odškodnino v primeru izgubljene ali poškodovane prtljage, ki se zgodi pri uporabi avtobusa,
  • pravice potnikov v primeru nesreč s smrtnim izidom ali osebno poškodbo,
  • zaščito in pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo,
  • minimalne informacije, ki jih je treba zagotoviti potnikom,
  • določanje in spremljanje standardov kakovosti, obvladovanje tveganj v zvezi z osebno varnostjo potnikov in reševanje pritožb.

Postopek uresničevanja pravic potnikov v avtobusnem prevozu
Če so potnikom v Sloveniji kršene pravice, imajo pravico nasloviti pritožbo na prevoznika, pri katerem so kupili vozovnico.

Kontakti izvajalcev medkrajevnega linijskega potniškega prometa:

S 1. januarjem 2024 je prenos pristojnosti obravnav pritožb in koordinacije pravic potnikov v medkrajevnem linijskem potniškem prometu prevzela DUJPP. Če potnik ni zadovoljen z obravnavo zahtevka oziroma pritožbe pri prevozniku, ali pa prevoznik v predpisanem roku ne odgovori, ima potnik možnost vložitve pritožbe na:

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o.: pohvale-pritozbe@dujpp.si