contract
Spremembe v medkrajevnih prevozih
27. 5. 2024

Direktor družbe Miran Sečki je v izjavi za medije napovedal nov model in s tem prihajajoče spremembe v medkrajevnih avtobusnih prevozih, ki bo začel veljati s 1.7.2024, ko se začnejo izvajati nove koncesije. Poleg prilagoditev nekaterih obstoječih linij med drugim predvideva tudi večje število odhodov.
Čas potovanja za potnike iz smeri Bohinja, Bleda in Radovljice proti prestolnici se bo predvidoma skrajšal za 20 minut in bo usmerjen mimo Kranja, bistveno več voženj bo tudi med Kranjem in Ljubljano, ki bodo potekale po avtocestah.
Iz 24 odhodov na 32 se bo povečalo število voženj v smeri Primorske proti Kopru, na tej relaciji bo med tednom uveden tudi enourni interval. Podaljšane bodo tudi določene linije, turističnega značaja od Izole in do Pirana, v Zasavju, med Trbovljami in Hrastnikom se bo uvedel polurni interval voženj.
Pri sestavljanju novih voznih redov v medkrajevnih avtobusnih prevozih se je tudi že upošteval predvideni železniški vozni red, ki do konca leta 2025 ostaja nespremenjen. Naslednji korak DUJPP je vstop v železniški potniški sistem in usklajevanje s Slovenskimi železnicami.

Končni cilj je integracija obeh sistemov javnega potniškega prometa.

Kaj prinašajo spremembe voznih redov v medkrajevnem avtobusnem prometu? RTV SLO
Hitreje do Bleda in Bohinja in večkrat iz Kopra v Ljubljano | 24ur.com
Nov vozni red tudi od Kopra do Ljubljane: To bodo glavne spremembe (regionalobala.si)

Dujpp podpis minister
Pogodba med DUJPP in MOPE
6. 10. 2023

Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, Miran Sečki in minister Ministrstva za okolje podnebje in energijo Republike Slovenije, mag. Bojan Kumer, sta dne 05.10.2023 podpisala Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem javnega potniškega prometa.

Skladno z Zakonom o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP) in podpisom te pogodbe se pristojnosti za upravljanje javnega potniškega prometa z novembrom 2023 prenesejo na Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa.

Podpisana pogodba ureja:

  • zagotavljanje izvajanja obvezne gospodarske javne službe javni potniški promet, razen mestnega linijskega prevoza, posebnega linijskega prevoza, žičniškega prevoza in prevoza po vodnih poteh;
  • načrtuje, usklajuje in potrjuje vozne rede medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov ter potrjuje predlog voznega reda izvajalca, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov v železniškem prometu in sodeluje v postopku oblikovanja voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture;
  • izvaja nadzor nad izvajanjem obvezne gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu;
  • ter druga dela in naloge, ki so opredeljeni v 16. in 17. členu ZUJPP.