Info
Uradni podatki
 • Naziv podjetja: Družba za opravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o.
 • Skrajšan naziv: DUJPP, d.o.o.
 • Ustanovitelj: Republika Slovenija
 • Lastništvo: v 100% lasti Republike Slovenije 
 • Sedež podjetja: Reška cesta 2, 6230 Postojna
 • Enota Ljubljana: Cesta Ljubljanske brigade 15, 1000 Ljubljana
 • Enota Sevnica: Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica
 • Telefon: +386 31 33 35 35
 • E-mail: info@dujpp.si
 • Spletna stran: www.dujpp.si

 • ID za DDV: SI79206875
 • Matična številka: 9211667000
 • Osnovni kapital: 2.023.000,00 EUR
 • TRR: SI56 0292 2026 4401 528, NLB d.d. (LJBASI2X)

 • Direktor: Miran Sečki
 • Nadzorni svet: Darko Trajanov, predsednik, Teja Božovič Holc, namestnica predsednika
 • Strokovni svet: v fazi sestave
 • Datum vpisa družbe v SR pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 9. 9. 2022