Lokalna skupnost
Razvoj in promocija JPP

Izvajanje javnega potniškega prometa po 1. 7. 2024 prinaša spremembe z vidika upravljanja, izvajanja ter uporabe storitev za potnike in vse ostale deležnike.
V DUJPP-u zato aktivno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in ostalimi deležniki. Upoštevamo njihova mnenja in predloge, ki bodo bistveni pri oblikovanju ukrepov s katerimi se bodo izboljšale storitve izvajanja prevoznih storitev, zvišal se bo standard dostopnosti, izboljšala pokritost območij ter povečala uporaba okolju prijaznejših vozil.

Zavedamo se, da bomo le tako lahko zagotovili uspešno in učinkovito storitev za vse potnike in dosegli pomembne zastavljene cilje: doseganje višje stopnje zadovoljstva med uporabniki, informiranost prebivalstva o možnosti uporabe javnega potniškega prometa, integracijo medkrajevnih linij z mestnimi linijami in drugimi prevozi ter ukrepi, ki zagotavljajo učinkovit, varen in trajnosten javni prevoz.

DUJPP bo v času izvajanja gospodarske javne službe spremljal in ocenjeval učinke teh sprememb ter prilagajal ukrepe v skladu z izkušnjami in potrebami potnikov.